5. travnja 2023. ponovno je pokrenut rad punionice na stlačeni prirodni plin (SPP) u Slavonskom Brodu u vlasništvu TD Brod-plin d. o .o.

Nakon godine dana pauze ova, besposadna i samonaplatna punionica odlikuje se izvanrednim položajem u blizini autoceste A3 Zagreb – Lipovac.

Ovo je prva punionica na stlačeni prirodni plin u Slavoniji i prva hrvatska besposadna i samonaplatna (self-service) punionica.

Predviđeno radno vrijeme: ponedjeljak – nedjelja 0-24 sata, kao i praznicima i blagdanima.