Na temelju članka 33. Statuta HSUP-a i Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada HSUP-a Odbor za priznanja i nagrade objavljuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA HSUP-a

Odbor poziva članove HSUP-a (fizičke i pravne osobe), znanstvene i obrazovne ustanove te udruge i druge zainteresirane subjekte iz područja energetike da predlože kandidate za dodjelu priznanja HSUP-a u 2020. godini.

Priznanje se sastoji od kristalnog simbola Udruge i Povelje.

 1. PRIZNANJE ZA POSEBNE DOPRINOSE ILI OBLJETNICE

kao priznanje za poseban doprinos razvoju plinskoga gospodarstva, u dužem razdoblju na lokalnoj i/ili regionalnoj razini te na razini Republike Hrvatske.

 1. GODIŠNJE PRIZNANJE

kao priznanje za zapaženi znanstveno-stručni doprinos u pojedinim segmentima plinske djelatnosti, doprinos pri uvođenju suvremene tehnologije u struci, unapređenje obrazovnog sustava, kao autoru niza vrijednih stručnih radova, literature (namijenjena je i stručnjacima iz inozemstva koji su pridonijeli razvoju suradnje s plinskim gospodarstvom Hrvatske i povezivanju plinskih sustava).

 1. PRIZNANJE ZA USPJEH U POSLOVANJU (MENADŽER/ICA GODINE)

gospodarstvenicima i poslovnim ljudima za uspješan gospodarski napredak, tehnološki razvoj i primjereno vođenje tvrtke ili dijela tvrtke, koja se bavi plinskom djelatnošću.

 1. PRIZNANJE MLADIM STRUČNJACIMA (DO 40 G.)

za iznimno znanstveno ili tehničko dostignuće (patent, inovacija, znanstveni rad, autorsko djelo i sl.), pregalaštvo ili objektivno brz napredak u struci.

 1. POSEBNO PRIZNANJE ZA AKTIVNOSTI U MEDIJSKOJ OBRADI TEMA IZ PLINSKOGA I ENERGETSKOGA GOSPODARSTVA

čime se objektivno informira te popularizira ova grana djelatnosti na jednostavan i razumljiv način širokom krugu ljudi.

U načelu, za svaku kategoriju dodjeljuje se samo jedna nagrada, ali ne moraju se dodijeliti sve nagrade ako nema odgovarajućeg kandidata. Dodjela nagrada obavit će se na svečanoj sjednici Skupštine HSUP-a, na Danu plina, za vrijeme jubilarnog 35. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin  (21. – 23. listopada 2020., Opatija).

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2020. godine, a objavljuje se u časopisu Plin br. 2, izdanje lipanj, 2020., newsletteru HSUP-a i na internetskoj stranici HSUP-a.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na jednak način nakon dodjele nagrada.

Pismene prijedloge s biografskim i stručnim podacima o kandidatu, obrazloženjem prijedloga koji mora sadržavati naziv kategorije priznanja za koju se kandidat predlaže odnosno natječe, dokaze o uspješnosti u radu zbog kojih se prijedlog podnosi te podatke o predlagatelju treba dostaviti Odboru za priznanja i nagrade HSUP-a, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ne otvaraj” poštom na adresu Heinzelova 9/II, 10000 Zagreb.

Stručni podaci o kandidatu – fizičkoj osobi moraju sadržavati – sažeto:

 • godinu rođenja
 • obrazovanje
 • stručni životopis
 • stručni i znanstveni doprinos
 • poslovnu uspješnost
 • popis najvažnijih poslovnih doprinosa.

Stručni podaci o kandidatu – pravnoj osobi trebaju sadržavati – sažeto:

 • godinu osnutka te kratku povijest razvoja tvrtke/ustanove
 • djelatnost i broj zaposlenih
 • uspješnost poslovanja tvrtke/ustanove
 • područje djelovanja (na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini)
 • efikasnost primjene novih tehnologija

 Odbor za priznanja i nagrade HSUP-a