Komentar Hrvatske stručne udruge za plin poslan Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske kao prilog raspravi o Zelenoj knjizi Analiza i podloge za izradu strategije energetskog  razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu“

Nastavno na poziv da iznesemo primjedbe na Nacrt Zelene knjige (ANALIZA I PODLOGE ZA IZRADU STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE S POGLEDOM NA 2050. GODINU) Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) se očituje kako slijedi.

Prije svega želimo izraziti zadovoljstvo da su napravljene stručne analize i podloge za izradu buduće Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (Zelena knjiga), kao i pohvalu autorima za trud i rad na Zelenoj knjizi.