18. Dan plina Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) održan je 12. listopada 2021. u Almeria centru, u ul. grada Vukovara 284 u Zagrebu.

Uz primjenu propisanih epidemioloških mjera, skupu je nazočilo stotinjak stručnjaka iz plinskoga gospodarstva i energetike, predstavnici institucija, direktori, ravnatelji, članovi uprava energetskih tvrtka, sveučilišni profesori te predstavnici medija. Ovom prilikom održana je i izborna Skupština na kojoj su izabrani novo vodstvo i upravna tijela HSUP-a za sljedeći četverogodišnji mandat (od 2021. do 2025. godine).

Na početku sjednice, predsjednik HSUP-a doc. dr. sc. Dalibor Pudić predao je riječ Ivi Milatiću, državnom tajniku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koji se osvrnuo na aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji povezano s velikim rastom cijena energenata i problematikom sigurnosti opskrbe. Naglasio je zadovoljstvo ostvarenom suradnjom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske stručne udruge za plin koja je u proteklom razdoblju bila aktivni i konstruktivni partner u pripremi za energetiku značajnih dokumenata. Državni tajnik govorio je i o smjernicama kojima Europska unija trasira put prema bezugljičnoj budućnosti, naglašavajući da Republika Hrvatska treba iskoristiti vlastite potencijale u proizvodnji zelene energije, pri čemu je posebno apostrofirana perspektiva vodika, dok će prirodni plin i dalje zauzimati značajno mjesto u tranzicijskom razdoblju, između ostaloga i zbog njegove razvijene infrastrukture.

Predsjednik HSUP-a doc. dr. sc. Dalibor Pudić osvrnuo se na važnije događaje za plinsko gospodarstvo tijekom proteklog mandata, podnio Izvješće o radu HSUP-a za razdoblje od 2017. do 2021. godine i iznio Program rada HSUP-a za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

U nastavku sjednice, Skupština je upoznata s listom kandidata za novi saziv članova Upravnog odbora i Časnog suda te za predsjednika i dopredsjednike HSUP-a. Nakon tog proceduralnog dijela pripreme za izbore, sjednica je nastavljena.

Zatim je prezentirano i prihvaćeno Financijsko izvješće HSUP-a za 2020. godinu te Financijski plan HSUP-a za 2022. godinu.

Nakon provedenog glasovanja, krenula su izlaganja eminentnih stručnjaka o spremnosti plinskog sustava za ogrjevnu sezonu 2021./2022.

Prvo izlaganje na temu „INA Istraživanje proizvodnje nafte i plina” održao je Nikola Novaković, voditelj regije Jadran u INA-Industrija nafte d.d. Osvrnuo se na povijesna ulaganja tvrtke na Jadranu koja su dosegla 2,25 mlrd. dolara, uz ukupnu proizvodnju od 21,7 mlrd. m3 prirodnog plina. Najavio je nove planove investicija INA Grupe za izradu novih bušotina te 7 novih platformi u cilju povećanja iscrpka prirodnog plina. Trenutna proizvodnja iznosi 600 tisuća m3/dan, a cilj je do 2025. povećanje na 1,1 do 1,4 milijuna m3/dan, ovisno o rezultatima novih bušotina, čime bi se povećao udio potrošnje domaćeg plina na hrvatskom tržištu plina.

Ivana Marković, direktorica Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta u Plinacru d.o.o., izlagala je na temu „Upravljanje transportnim sustavom u novim uvjetima” i objasnila s kojim se je izazovima upravljanja transportnim sustavom susrela tvrtka Plinacro d.o.o. nakon početka rada terminala za UPP i Kompresorske stanice 1 (KS-1) te koja su rješenja primijenjena u specifičnom načinu upravljanja transportom plina. Naime, izgradnjom kompresorske stanice u Velikoj Ludini stvorili su se uvjeti dvostranog protoka plina na interkonekciji s Mađarskom. Nakon opsežnog probnog rada, uspješno je započela isporuka plina s terminala za UPP na otoku Krku u plinski transportni sustav Republike Hrvatske. Brzo je ostvarena i dominantna pozicija terminala za UPP po kriteriju ulaznih količina plina u našu zemlju.

Sljedeći je izlagao Ivan Fugaš, komercijalno-tehnički direktor u tvrtki LNG Hrvatska, na temu  „Terminal za ukapljeni prirodni plin – rad terminala u plinskoj godini 2020./2021.”. Prisutni su mogli čuti detalje o tehničko-tehnološkim karakteristikama terminala i komercijalno-regulatornim poslovima. Naglasio je da se terminal za UPP na otoku Krku već dokazao kao novi dobavni pravac u pogledu sigurnosti i pouzdanosti rada. Pet korisnika zakupilo je gotovo cijeli kapacitet terminala do 2026. godine. Na terminal je do sada pristalo 13 brodova, a u plinski transportni sustav predano je 1,12 milijardi m3 plina. Početkom iduće godine terminal će imati i mogućnost usluge komercijalne opskrbe teških kamiona (tzv. ship to truck tehnologija), a već je uspješno obavljen i prvi komercijalni pretovar UPP-a u pomorskom transportu za potrebe talijanskog kupca (tzv. ship to ship konekcijom).

Izlaganje Marka Blaževića, direktora Sektora za razvoj plinskog poslovanja u HEP Trgovini, na temu „Recentni događaji i izazovi na tržištu plina u predstojećoj ogrjevnoj sezoni”, izazvalo je pozornost nazočnih zbog aktualne problematike izrazitog rasta cijene prirodnog plina. Prikazao je trend potrošnje plina unatrag 10 godina te strukturu proizvodnje u odnosu na uvoz prirodnog plina, pri čemu je UPP za tri kvartala 2021. godine ostvario udio od 53% u ukupnoj količini plina raspoloživoj na hrvatskom tržištu plina. Nadalje, spomenuo je recentne događaje koji su pokrenuli i doveli do aktualnog stanja velikog porasta cijene prirodnog plina (potražnja za plinom u Aziji, smanjene isporuke prema Europi, energetska politika EU-a – Green Deal, manja ulaganja u proizvodnju fosilnih goriva, smanjenje proizvodnje u Nizozemskoj i Norveškoj, rast cijena emisija stakleničkih plinova, izostanak značajnijeg povećanja proizvodnje nafte zemalja OPEC+ zbog očekivanog 4. vala pandemije). Istaknuo je kako sigurnost i pouzdanost opskrbe trenutačno ne bi trebala biti upitna, a što se tiče formiranja cijene nakon 1. travnja 2022. prema trenutnim pokazateljima na današnji dan, zbog povećane nabavne cijene plina krajnja cijena za javnu uslugu mogla bi porasti, no još je rano za konkretne vrijednosne prognoze.

Zadnje izlaganje na temu „Spremnost sustava skladišta plina za nadolazeću ogrjevnu sezonu 2021./2022.” održao je Gracijan Krklec, direktor Sektora tehnološkog upravljanja u tvrtki Podzemno skladište plina d.o.o. Naglasio je da PSP Okoli spremno dočekuje ogrjevnu sezonu i može ispuniti sve zahtjeve korisnika skladišta. Tijekom plinske godine, obavljeni su svi potrebni radovi tekućeg i investicijskog održavanja (servisi, popravci, remonti). PSP Okoli je na dan 11. 10. 2020. bilo zapunjeno otprilike 97%. Stanje zapunjenosti u PSP Okoli na dan 11. 10. 2021. od 86% radnog volumena, iako je manje u odnosu na isti dan prethodne godine, više je u odnosu na prosječnu zapunjenost skladišta plina u Europi koja iznosi 77%.

Po završetku diskusije o temama koje su bile izlagane na skupu, predsjednik Izborne komisije prof. dr. sc. Eraldo Banovac objavio je rezultate izbora za novi saziv upravnih tijela HSUP-a za mandat od 2021. do 2025. godine te pozvao Skupštinu da razriješi dosadašnju upravu HSUP-a.

Za predsjednika HSUP-a ponovno je izabran doc. dr. sc. Dalibor Pudić. Izabrani dopredsjednici su: Antonija Glavaš, PPD d.o.o., Vukovar, Nikola Mišetić, INA d.d., Zagreb, Marin Zovko, Plinacro d.o.o., Zagreb, Srećko Ezgeta, Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Bjelovar i Fikret Nasić, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb.

Izabrani članovi Upravnog odbora su: Darko Markovinović, PSP d.o.o., Zagreb, Marko Blažević, HEP-Trgovina d.o.o., Zagreb, Dalibor Bukvić, Brod Plin d.o.o., Slavonski Brod, Nevenka Grbac, Termoplin d.d., Varaždin, Dean Kocijančić, Plinara Pula d.o.o., Pula, Vlado Mandić, EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb,  Damir Škugor, INA d.d., Zagreb, Hrvoje Krhen, LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, Josip Dičak, Drnišplast d.d., Drniš, Mladen Novaković, Tehnokom d.o.o., Zagreb, Ivan Daidžić, Monting  d.o.o., Zagreb, Jakov Bakić, Inženjering za energetiku i plin d.o.o., Zadar i Davor Matić, Energetska akademija d.o.o., Zagreb.

Izabrani članovi časnog suda su: Danijela Duž, Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb, Darinka Madjar, Međimurje-plin d.o.o., Čakovec i Darko Pavlović, Plinacro d.o.o., Zagreb.

Na kraju svečanosti izabrani predsjednik HSUP-a doc. dr. sc. Dalibor Pudić obratio se skupu i zahvalio svim sudionicima. Čestitao je novoizabranim članovima upravnih tijela HSUP-a te naglasio da će i dalje raditi na jačanju Udruge i na ispunjenju programa u svijetlu razvoja plinskog gospodarstva i važne uloge plina kao energenta u budućnosti.