Centar za plin Hrvatske d. o. o. i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) najavljuju 33. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, koji će se tradicionalno održati u Opatiji od 9. do 11. svibnja 2018. godine.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u regiji srednje i jugoistočne Europe okupit će oko 600 stručnjaka za plin i energetiku, od čega 60-ak uglednih predavača i više od 40 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta. Utjecajni skup plinske struke u Opatiji obuhvatit će niz aktualnih tema važnih za plinsko gospodarstvo i energetiku koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina, kao i ključnu problematiku koja će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti.

Konferencija će predstaviti učinkovite plinske tehnologije, koje su potrebne radi postizanja konkurentnih gospodarstava. Sudjelovanje na ovom skupu nudi jedinstvenu priliku za upoznavanje s najboljim praksama i rješenjima čija primjena može omogućiti bolju prilagodbu, a time i konkurentnu prednost na dinamičnom tržištu.

Primjena novih, tzv. pametnih tehnologija u elektroenergetskom gospodarstvu, pa tako i u plinskome, a osobito pri distribuciji plina u obliku pametnih plinomjera, potencira se radi postizanja nižih operativnih troškova i povećanja kvalitete usluge, čime se može postići veća konkurentnost. Neka će izlaganja na skupu biti posvećena uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni da bi investicija uvođenja pametnih tehnologija u energetske i plinske sustave bila poslovno opravdana.

Na skupu će biti predstavljeni trenutačno stanje i budući tijek brojnih projekata razvoja plinske infrastrukture u Republici Hrvatskoj (izgradnja evakuacijskih plinovoda i kompresorskih stanica, skladišta plina i plutajućega LNG-terminala na otoku Krku).Bit će riječi i o raznim zanimljivim temama u području distribucije plina i LNG-tehnologija te o razvoju, potencijalu i izazovima uporabe plina u sektoru prometa.

Novosti u tehničkoj regulativi i pravilima struke za sigurnu i učinkovitu uporabu plina te njihova primjena u praksi i utjecaj na prava potrošača plina bit će važna tema nadolazećeg skupa. Osim usmenih prezentacija znanstvenih i stručnih radova o temama konferencije te tehničko-komercijalnih prezentacija pojedinih tvrtka, održat će se i posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeni radovi brojnih stručnjaka iz različitih podučja energetske struke.

Opatijski Susreti uključeni su u Program stručnog usavršavanja Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) te sudionicima konferencije osiguravaju oko 20 školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative i termotehničkih sustava i postrojenja.

Usporedo s konferencijom, kao i svake godine, održat će se izložba plinske opreme i tehnologije na kojoj će više od 40 domaćih i inozemnih izlagača predstaviti napredna tehnička rješenja za plinsko gospodarstvo i energetiku.

Pozivamo vas da iskoristite brojne mogućnosti marketinškog predstavljanja tvrtke i tehničkih rješenja sponzorstvima, pokroviteljstvima, tehničko-komercijalnim prezentacijama te izlaganjem plinske opreme i tehnologije na unutarnjim i vanjskim izložbenim jedinicama.

Sponzoriranje 33. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin pruža jedinstvenu priliku kompanijama da osnaže svoj položaj, pokažu ekspertizu i nova tehnička rješenja za svladavanje izazova plinskoga gospodarstva.

Networking, ciljane tematske cjeline i renomirani govornici odlike su skupa što spaja znanost, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno sudjeluju u plinskom gospodarstvu. Ovaj skup pruža sudionicima sve što im je potrebno za osmišljavanje buduće uspješne poslovne strategije.

Dojmovi sudionika sa prošlog 32. susreta

,Koristim se prilikom da još jedanput zahvalim na odlično organiziranoj konferenciji. Konferencija je bila dobro medijski popraćena, podupro ju je velik broj kompanija i predstavljena je visoka razina stručnog znanja i poslovnog umrežavanja, a Opatija je svojim čarima omogućila svim sudionicima da potpuno uživaju.“

Mr. sc. Nikola Luburić,Sektor za prodaju i trgovina prirodnim gasom,   Blok Energetika, Naftna industrija Srbije