IKONA naslovnic časopis broj 3

Ljeto se primiče kraju i uskoro će početi ogrjevna sezona. I dalje se nalazimo u vremenu obilježenom pandemijom koronavirusne bolesti COVID-19, čiji se završetak još ne nazire. Plinsko gospodarstvo dočekuje jesen upravo u takvim globalnim okolnostima, ali je opterećeno i drugim teškoćama. Naime, zbog politike Europske unije koja teži tomu da Europa postane ugljično neutralna 2050. godine promijenjena je paradigma energetike. Europska komisija ambicioznim je planom podignula razinu smanjenja emisija stakleničkih plinova na 55% do 2030. godine (u odnosu prema referentnoj 1990. godini).

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.