Korice-vanjska stranica Pudić 42022

Globalna plinska kriza koja je nastupila 2021. godine još se produbila u 2022. godini (pod utjecajem promijenjenih geopolitičkih okolnosti). Stoga se još ne može govoriti o izlasku iz krize, čak niti poslije svih turbulencija zabilježenih na tržištima plina u svijetu tijekom zadnjih godinu i pol dana. Uz sve društvene, političke i gospodarske posljedice, sveprisutnu inflaciju i opadanje kupovne moći građana, izgleda da usprkos velikom interesu medija i objavama mnoštva informacija još uvijek nema dobrog razumijevanja uzroka i posljedica krize, naročito ne od strane prosječnog potrošača energije…

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.