Elektronično_izdanje_časopisa

Na početku uredničkog osvrta želim naglasiti da su ovu godinu u sferi energetske politike obilježila dva vrlo važna dokumenta: „Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu“ i „Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine“. Hrvatska stručna udruga za plin zalagala se u javnim raspravama koje su održane proteklih mjeseci da plin bude prihvaćen kao važan energent razdoblja energetske tranzicije na putu do ostvarenja vizije niskougljične ekonomije. Međutim, trebat će uložiti još mnogo napora kako bi plinsko gospodarstvo u sljedećem razdoblju ostvarilo poziciju važnog čimbenika održivog razvoja Republike Hrvatske.

Dana 15. listopada 2019. godine održane su radna i svečana sjednica Skupštine Hrvatske stručne udruge za plin i proslava 17. Dana plina. Opširnije izvješće s tog skupa obuhvaća prezentiranu aktualnu problematiku plinskog sektora, kao i svečani dio skupa na kojemu su dodijeljene nagrade osobama zaslužnim za razvoj plinskoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Dugogodišnji član Hrvatske stručne udruge za plin dr. sc. Stevo Kolundžić iznio je svoje impresije o Danu plina, osvrnuvši se na aktualnosti u plinskom sektoru.

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.