IKONA

2022. godina ostat će zapamćena u europskom plinskom sektoru kao najizazovnija do sada. Usprkos tome, može se konstatirati da se Europska unija dosad uspješno nosila s posljedicama plinske krize koja je započela prije godinu i pol dana. Blaga zima rezultirala je osjetno manjom potrošnjom prirodnog plina pa su i skladišta ostala dobro popunjena. Dobava UPP-a pokazala se dostatnom za pokrivanje potrošnje i kućanstava i industrije, tako da se nije osjetio znatni izostanak dobave ruskog plina. Europska unija uvezla je velike količine UPP-a (ponajviše iz SAD-a) u 2022. godini, pa je ostvaren rapidan rast uvoza UPP-a u Europu. Zbog postojećih geopolitičkih okolnosti, Europska unija će se još više oslanjati na UPP u 2023. godini, a snažan investicijski ciklus izgradnje terminala za UPP nastavit će se i dalje. Konačno, dobro je da su pripreme za narednu plinsku godinu započele ranije nego inače i na razini Europske unije i u državama članicama, a u cilju osiguranja dovoljnih količina prirodnog plina.

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.