Korice-vanjska_stranica_1_2021

Očito je da je pred nama još jedna izazovna godina. Nažalost, poslije potresa u Zagrebu, na izmaku bremenite i turbulentne 2020. godine dogodio se još razorniji potres na području Banovine i šire okolice. Osim ljudskih žrtava, potres je uzrokovao i razorna oštećenja na stambenim i gospodarskim objektima među kojima su mnogi neuporabljivi ili potpuno uništeni. Još jedanput su mnogi građani Republike Hrvatske pokazali solidarnost s unesrećenima i potrebitima, ali usprkos svemu što je dosad učinjeno, jasno je da će obnova i gospodarski oporavak trajati dugo, baš kao i povratak normalnom životu.

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.