Korice-vanjska stranica k Pudić1 2020

Održivost čine sklad ekonomije, ekologije i društvene odgovornosti. Ova rečenica iz poslovne misije globalno poznate energetske tvrtke oslikava ne samo njezinu poslovnu viziju nego i smjer kojim bismo trebali nastaviti prema započetoj energetskoj tranziciji. Nužnost očuvanja okoliša postala je polazna misao brojnih aktera iz svijeta politike, akademske zajednice, tvrtka i mnogih pojedinaca, a sve uz veliku medijsku potporu. Zbog naglašene promocije obnovljivih izvora energije neprimjetno se stvara ozračje u kojem prirodni plin, kao najprihvatljiviji fosilni energent, gotovo da postaje nepoželjan i bez perspektive. Međutim, stvarnost ipak nije samo crno-bijela i stoga treba naglasiti primjer Njemačke (koju percipiramo kao uzorno uređenu državu koja tradicionalno zna što hoće), gdje je očita dinamična promjena politike u segmentu reorganizacije opskrbe energijom. Njemačka na temelju odluke svoje vlade trajno zatvara nuklearne elektrane, a do 2038. godine planira zatvoriti i sve elektrane na ugljen. Slijedom takve orijentacije prirodni plin postaje najvažniji primarni energent u procesu energetske tranzicije, uz istodobni rast obnovljivih izvora energije.

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.