IKONA broj 2 2023

Usprkos svim izazovima globalne plinske krize, Europska unija uspjela je prebroditi zimu 2022./23. bez većih poremećaja u opskrbi plinom. Tomu su doprinjeli sljedeći čimbenici: blaga zima s posljedicom smanjene potrošnje plina, dobra zapunjenost europskih skladišta plina, smanjena potražnja u Aziji, rapidan rast uvoza UPP-a s posljedicom pada uvoza prirodnog plina iz Ruske Federacije, uvođenje gornje granice cijene prirodnog plina, provedba mjera energetske učinkovitosti itd.

Znanstveno-stručni časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Znanstveno-stručni časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke znanstveno-stručnog časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Znanstvene i stručne radove za eventualnu objavu u znanstveno-stručni časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.