PR_590

Stručno iskustvo kao i pravila struke koja obrađuju ovo područje, ukazuju da se propisi o regulaciji tlaka plina za potrebe za domaćinstva i sl. uvelike razlikuju od propisa regulacijskih uređaja odnosno postrojenja za regulaciju tlaka u distributivnoj mreži, tj. za opskrbu obrta i industrije procesnim plinom. Stoga je i unutar regulative HSUP-a napravljena odgovarajuća podjela.

Ova Tehnička pravila odnose se na regulacijske stanice koje se koriste za opskrbu plinom stambenih i poslovnih objekata, te javnih ustanova, ukoliko su slični onima za korištenje plina u kućanstvima. Temelj je za donošenje ovih Tehničkih pravila norma HRN EN 12279 za koju ova pravila čine dodatnu praktičnu nadopunu, primijenjenu za korištenje u djelatnosti distribucije plina pri opskrbi kućanstava plinom.

Važna je novost u ovim Tehničkim pravilima mogućnost da se dosadašnji maksimalni dozvoljeni radni tlak na ulazu u objekt, koji se koristio u distributivnim sustavima u Hrvatskoj, povećava s maksimalnih 100 mbar na 5 bar, čime je ovaj radni list usklađen s HRN EN 12279. Pri tome se istovremeno povećava i maksimalni dozvoljeni radni tlak u unutarnjim instalacijama s dosadašnjih 100 mbar na 1 bar, čime se omogućuje i usklađivanje s Tehničkim propisima za plinske instalacije HSUP-P 600. Naravno, pri tome se mora poštivati i posebne tehničke uvjete distributera za smještaj regulacijskog uređaja i određivanje maksimalnog dozvoljenog radnog tlaka u instalaciji. Ovome je nužno posvetiti dužnu pažnju, poglavito ukoliko se uređaj za regulaciju tlaka plina postavlja unutar objekta i/ili ukoliko maksimalni radni tlak u instalaciji prelazi 0,1  bar.

Za priključene sustave tlačnog stupnja PN 0,1* povećan je najviši dozvoljeni radni tlak za sigurnosni zaporni uređaj na 150 mbar, u slučaju kad su cjelokupni sustav vodova na izlaznoj strani i plinski uređaji  bili podvrgnuti odgovarajućem ispitnom tlaku na nepropusnost.

Ako su predviđeni uređaji (npr. ventili za disanje, sigurnosne membrane) koji ograničavaju količinu plina koji istječe zbog puknuća membrane u prostor u kojem je postavljen sustav, na 30 l/h (odnosi se na zrak), u tom se slučaju može odustati od vodova za disanje i ispuhivanje.

Novost je također i dvostupanjski regulacijski uređaj za regulaciju tlaka plina, kod kojega se može odustati od dodatnoga sigurnosnog uređaja kod ulaznih tlakova iznad 1 bar, npr. u obliku sigurnosnog uređaja za ispuhivanje određenih količina plina, koje istječu odgovarajućim ispušnim vodom.

Stručno osposobljene osobe mogu obaviti ugradnju i provesti ispitivanja uređaja bez vanjskih priključaka za mjerenje. Utvrđuju se ovlaštene tvrtke i obrti koji se bave plinskim instalacijama i imaju odobrenje za rad na njima.

Ova Tehnička pravila izradila je  Radna grupa za izradu tehničkih pravila HSUP-a. Koordinator Radne grupe: Srećko Ezgeta dipl. ing, Elektrometal d.d, Bjelovar.

Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar za opskrbu stambenih, poslovnih i javnih objekata-HSUP-P 590 služit će kao smjerokaz i preporuka za rad, do potvrđivanja istih od nadležnog državnog tijela.

*PN 0,1 – nazivni tlak 0,1 bar, odnosno najveći dozvoljeni radni tlak 100 mbar pri kojemu se oprema ili instalacija može nalaziti u trajnom pogonu

Brza narudžba

  • Podaci za izradu ponude

Obavještavamo Vas da povodom Vaše narudžbe obrađujemo osobne podatke naručitelja i/ili kontakt osobe naručitelja koji su navedeni na narudžbenici kako bismo obradili narudžbu i ispostavili račun. U slučaju da ne želite dati osobne podatke nećemo biti u mogućnosti izvršiti narudžbu.

Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o., kao zajednički voditelji obrade, temeljem legitimnog interesa i sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama obrađuju osobne podatke svojih kupaca i poslovnih suradnika (e-mail, broj telefona, adresa, dosadašnje kupnje) kako bi im pružili informacije o sličnim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Imate se pravo usprotiviti obradi podataka u marketinške svrhe i u svakom trenutku odjaviti od primanja našeg newslettera. U slučaju pitanja, možete pročitati naša Pravila privatnosti te nas kontaktirati putem online obrasca ili telefonom na 01/6189-590/592/593.