PR_591

Stručno iskustvo kao i pravila struke koja obrađuju ovo područje ukazuju na to da se propisi za regulacijske uređaje kojima se plinom opskrbljuju kućanstva znatno razlikuju od propisa za postrojenja za regulaciju tlaka u distribucijskoj mreži, tj. za opskrbu obrta i industrije procesnim plinom. Stoga je i unutar regulative HSUP-a napravljena odgovarajuća podjela.

Ova tehnička pravila obrađuju postrojenja za regulaciju tlaka plina, odnosno regulacijske stanice koje se koriste za opskrbu prirodnim plinom stambenih i poslovnih objekata, javnih i kulturnih ustanova, industrije i obrta, te dijelova distribucijskih sustava. Osnova za donošenje ovih Tehničkih pravila je norma HRN EN 12186, za koju ova pravila čine dodatnu praktičnu nadopunu, primijenjenu za korištenje u djelatnosti distribucije plina.

Općenito, ovakva postrojenja mogu se izvoditi samo na temelju valjanog projekta koji je izradio  ovlašteni projektant, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07). Sva ispitivanja prije puštanja u rad ovakvih postrojenja za regulaciju tlaka, mora provesti i odobriti stručno osposobljena i ovlaštena osoba distributera plina, neovisno o tehničkom pregledu instalacije i izdavanju uporabne dozvole ili rješenja za uporabu.

Utvrđuju se ovlaštene tvrtke i obrti koji mogu izvoditi radove na ovakvim instalacijama, te imaju odobrenje za rad na njima.

Proizvođači postrojenja uz standardna nadzemna postrojenja,  razvili su i “podzemna kompaktna postrojenja”. Za ova postrojenja, zbog nedostatka adekvatne stručne literature i propisa te nedovoljnih pogonskih iskustava, potrebno je pridržavati se uputa proizvođača uređaja, u kojima se opisuje njihova tehnička izvedba, izgradnja, pogon i održavanje. U svakom slučaju, proizvođač mora dokazati da je primijenjeno rješenje u skladu s hrvatskim propisima i normama te da za to postrojenje proizvođač ima odobrenje za ugradnju na području EU-a, pri čemu, uvažavajući lokalne specifičnosti, distributer zadržava pravo postavljati dodatne uvjete na ova postrojenja na svom distributivnom području.

Ova Tehnička pravila izradila je  Radna grupa za izradu tehničkih pravila HSUP-a. Koordinator Radne grupe: Srećko Ezgeta, dipl. ing, Elektrometal d.d, Bjelovar.

Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar za korištenje u distribucijskim sustavima, obrtu i industriji-HSUP-P 591 služit će kao smjerokaz i preporuka za rad dok ih ne potvrdi nadležno državno tijelo.

Brza narudžba

  • Podaci za izradu ponude

Obavještavamo Vas da povodom Vaše narudžbe obrađujemo osobne podatke naručitelja i/ili kontakt osobe naručitelja koji su navedeni na narudžbenici kako bismo obradili narudžbu i ispostavili račun. U slučaju da ne želite dati osobne podatke nećemo biti u mogućnosti izvršiti narudžbu.

Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o., kao zajednički voditelji obrade, temeljem legitimnog interesa i sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama obrađuju osobne podatke svojih kupaca i poslovnih suradnika (e-mail, broj telefona, adresa, dosadašnje kupnje) kako bi im pružili informacije o sličnim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Imate se pravo usprotiviti obradi podataka u marketinške svrhe i u svakom trenutku odjaviti od primanja našeg newslettera. U slučaju pitanja, možete pročitati naša Pravila privatnosti te nas kontaktirati putem online obrasca ili telefonom na 01/6189-590/592/593.