PR_601.113

Između mnogih zadataka kojima se HSUP, prema svojem programu rada bavi, nesumnjivo se kao značajniji nalaze izrada tehničke regulative, stručnih pravila, smjernica i uputa.

Ovaj Pravilnik je još jedan iz serije s oznakom HSUP-P-601, a odnosi se na odorizaciju plina, kao jednu od osnovnih tehnoloških operacija u distribuciji plina i nezaobilazan uvjet tehničke sigurnosti u operacijama distribucije, a posebno sigurnosti krajnjih korisnika plina.

U tom cilju, a prema zahtjevu većine članova, posebice onih iz distribucije plina, Upravni odbor HSUP-a je imenovao Radnu grupu u sastavu:

voditelj:
Fikret Nasić, dipl. ing, Gradska plinara Zagreb, Zagreb

članovi:
Stjepan Benčik, dipl. ing, Međimurje-plin, Čakovec
Srećko Ezgeta, dipl. ing, Elektrometal, Bjelovar
Krešimir Picek, dipl. ing, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
Franjo Svetec, stroj. ing, Termoplin, Varaždin

tajnik:
Đuro Zatezalo, stroj. tehničar, Gradska plinara Zagreb, Zagreb

koordinator grupe:
Ivan Topolnjak, stroj. ing, Termoplin, Varaždin

Pri izradi ovog Pravilnika korištena su iskustva stečena u domaćoj praksi i razna stručna literatura, a posebno korisni su bili „Priručnik za zaposlenike u distribuciji prirodnog plina“ autora mr. Ivana Baličevića, (izdavač HEP-Zagreb) i DVGW Radni list G-280.

Hrvatska stručna udruga za plin se ovim putem zahvaljuje svim navedenim sudionicima pri izradi ovog Pravilnika, a također i i suradnicima g. I. Fistoniću iz PTMG-a i gđi Jasni Kufrin iz GPZ-a.

Vjerujemo da je ovaj Pravilnik još jedan korak na putu unapređenja sigurnosti u distribuciji plina, onemogućavanja ljudskih gubitaka i materijalnih šteta, te zaštiti okoline, čemu će njegova striktna primjena značajno doprinijeti.

Ovime HSUP stavlja „Tehnička pravila za odorizaciju plina“ u upotrebu, te ih proglašava obveznim pravilima struka za sve tvrtke, koje obavljaju distribuciju plina u Republici Hrvatskoj.

Brza narudžba

  • Podaci za izradu ponude

Obavještavamo Vas da povodom Vaše narudžbe obrađujemo osobne podatke naručitelja i/ili kontakt osobe naručitelja koji su navedeni na narudžbenici kako bismo obradili narudžbu i ispostavili račun. U slučaju da ne želite dati osobne podatke nećemo biti u mogućnosti izvršiti narudžbu.

Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o., kao zajednički voditelji obrade, temeljem legitimnog interesa i sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama obrađuju osobne podatke svojih kupaca i poslovnih suradnika (e-mail, broj telefona, adresa, dosadašnje kupnje) kako bi im pružili informacije o sličnim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani. Imate se pravo usprotiviti obradi podataka u marketinške svrhe i u svakom trenutku odjaviti od primanja našeg newslettera. U slučaju pitanja, možete pročitati naša Pravila privatnosti te nas kontaktirati putem online obrasca ili telefonom na 01/6189-590/592/593.