Plin

Stručni časopis za plinsko gospodarstvo i energetiku

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000 primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Hrvatske stručne udruge za plin i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.
Glavni i odgovorni urednik časopisa PLIN je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Časopisu je dodijeljen međunarodni standardni broj ISSN 1333-1132 i skraćeni ključni naslov Plin. Sadržaj časopisa dopušteno je objavljivati bez naknade uz navod izvora (časopis Plin) te signature autora objavljenog dijela sadržaja.

Materijale za časopis (oglase, sponzorirane članke, stručne radove) potrebno je slati na elektroničku poštu: hsup@hsup.hr.
Pripremljeni radovi ne vraćaju se autorima. Izrađeni oglasi vlasništvo su časopisa.

Oglase je potrebno pripremiti za tisak prema prema sljedećim specifikacijama: napust (po 3 mm sa svih strana); istaknute rezne oznake; pdf format.
Pripremljene oglase molimo poslati tehničkom uredniku na e-poštu: zoran.dojcinovic@hsup.hr. Za dodatne informacije, oko uređenja oglasa, molimo obratite se tehničkom uredniku na istu adresu e-pošte ili na br. tel: 01/6189-595.
Materijale je potrebno dostaviti uredništvu najkasnije 30 dana prije objave časopisa
  • Odobravamo 20% popusta na pretplatno oglašavanje od 4 broja ili više.
    Časopis izlazi četiri puta godišnje: u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.
  • Podaci za izradu ponude