PL-17_03

Budućnost prirodnog plina ne može se promatrati bez razmatranja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Zemlje kao planeta, određene države, kao i trendova različitih generacija i njihovih načina življenja. Treba imati na umu i gospodarski razvoj, prirast i migracije stanovništva, globalno zatopljenje itd. Načelno, trendovi se tijekom vremena mijenjaju, a investicijske odluke povezane s vrlo složenom infrastrukturom poput plinske, naftne, elektroenergetske i toplinarske rade se i za buduće generacije koje će ju rabiti desetljećima.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.