PL_15_03

i prirode održana je „Prva sektorska radionica – izrada i provedba Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2023. s pogledom na 2050. g., za sektore energetska postrojenja i industrija“. Strategija NUR-a predstavljena je kao okvirna za sve druge sektorske politike. Budući da bi svaka sektorska politika morala imati uporište u sektorskoj strategiji, to implicira da je Strategija NUR-a okvirna i za sve sektorske strategije. Višedesetljetna znanstvena istraživanja utjecaja rasta koncentracije stakleničkih plinova u atmosferskom omotaču, kao i prijepori s ne malim brojem onih koji su branili tvrdnju da su sadašnje klimatske promjene samo jedne u nizu od stvaranja Zemlje (poput maloga ledenog doba u srednjem vijeku, koje bilježe i pisani povijesni dokumenti), završeni su.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.