PL_14_03

Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup održan je 1985. godine u Novom Vinodolskom, dok su svi ostali održani u Opatiji. Prvih pet skupova održano je na razini bivše države Jugoslavije. Skup je redovito funkcionirao i za vrijeme ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj. Plinsko se gospodarstvo prije u pravilu baziralo na proizvodnji i korištenju gradskog plina (Zagreb, Rijeka, Pula, Ljubljana i Maribor), mješavini butan-propana (Pula, Rijeka, Novska i dio Zagreba), dok se prirodni plin koristio u to vrijeme u dijelu nizinskog područja Hrvatske (slika 1.). Organiziranost plinskoga gospodarstva (posebno u području korištenja plina) dugo je vremena bila na razini komunalnoga gospodarstva, dok su istraživanje, proizvodnja, transport, skladištenje i uvoz plina bili u sustavu INA–Naftaplina…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.