PL_12_03

„Ulazimo u zlatno doba plina“ i „Održiv razvoj energetike temeljit će se na zajedničkom korištenju plina i obnovljivih izvora energije“ – glavne su poruke s kojima se složilo više od 5000 stručnjaka iz cijeloga svijeta koji su sudjelovali na ovogodišnjoj 25. svjetskoj plinskoj konferenciji održanoj u Kuala Lumpuru. Rezultat je to trogodišnjeg istraživanja, na kojem je radilo više od 900 znanstvenika, stručnjaka i gospodarstvenika iz cijeloga svijeta. Istraživači su bili grupirani po radnim skupinama i programskim odborima s jasno definiranim ciljevima istraživanja. Obveza je takvih skupina da, neovisno jedna o drugoj, održe nekoliko sastanaka na godinu.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.