PL_11_03

Liberalizacija i globalizacija cijelog društva, ili pojedinih njegovih dijelova, bitno utječu na povezivanje, korištenje, ujednačavanje rada i povećanje efikasnosti energetskih sustava.

Takvo povezivanje i vođenje energetskih sustava zahtjeva strukturirane sustavne promjene na postojećim stanjima, što vodi prema novim tehničkim inteligentnim rješenjima.

Uvođenje inteligentnih zahvata u energetske sustave nije moguće bez zadovoljenja pouzdane opskrbe, sigurnog korištenja, vrlo visoke energetske efikasnosti, ali i ekološke prihvatljivosti te nužnost zadržavanja cjenovne razine, kao i daljnjeg korištenja fosilnih goriva…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.