naslovnica_WEB

Analiza buduće uloge prirodnog plina isprepleće se s proučavanjem opcija (scenarija) globalne energetske budućnosti, pri čemu se energetska politika i mjere  graničavanja globalnog zatopljenja sve više tretiraju integralno. Prirodni plin – vrlo vrijedan energent kontinuirano rastućeg udjela u energetskome miksu – u posljednje se vrijeme učestalo naziva tranzicijskim energentom. Međutim, prirodni plin nadilazi značenje samo tranzicijskog energenta na putu do ostvarenja niskougljične ekonomije i bit će bitan energent u energetskome miksu 21. stoljeća.

Pokrovitelj elektroničkog izdanja časopisa je INA-Industrija nafte d.d.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.