PL_16_04

Zaustavljanje višegodišnje stagnacije potrošnje prirodnog plina u 2015. godini ohrabruje i daje optimistički signal plinskom sektoru. Iako je prošla zima klimatski bila iznad uobičajenoga temperaturnog prosjeka, široka je potrošnja prirodnog plina porasla, a industrijske se aktivnosti povećale. Ipak, zaustavljanje negativnog trenda proizlazi u prvom redu od novih potrošača, generiranih napretkom izgradnje plinske mreže u neplinoficiranim dijelovima RH, što se ponajprije odnosi na područje primorske Hrvatske i njezina zaleđa. Premda je iskazano mnogo sumnje i skepse o opravdanosti plinofikacije tog područja, započeti procesi nemaju alternativu, sve su uspješniji i velik su iskorak u razvoju infrastrukture, poboljšanju kvalitete života korisnika te postupnog prihvaćanja prirodnog plina od lokalnih zajednica…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.