PL_15_04

Klimatsko-energetski paket Europske unije potječe iz 2009. godine. U proteklih pet-šest godina posebno se dosljedno provodi u području uvođenja obnovljivih izvora, radi dostizanja 20% njihova udjela u 2020. Vjerojatno će članice EU-a 28 postići i druga dva ciljna udjela: 20% uštede u potrošnji energije i 20% smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu. Uštede, kao i emisije stakleničkih plinova, olakšali su smanjena potrošnja energije i smanjene gospodarske aktivnosti u velikom broju zemalja članica. Predstoje strukturne promjene u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova (ETS). Tijekom svjetske ekonomske krize otkupne su cijene emisija padale…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.