PL_14_04

U prvome dijelu ovog materijala objavljenog u Plinu 3/2014. izloženi su problematika, rezultati djelomičnog rada i razne stručne poruke Opatijskog skupa u vezi sa stanjem plinskog, ali jednim dijelom i energetskoga gospodarstva Republike Hrvatske. Učlanjenjem Jugoslavije, a poslije i Hrvatske u Međunarodnu plinsku uniju (International Gas Union – IGU) omogućen je veći broj stručnih komunikacija između naših i inozemnih stručnjaka. Stručno povezivanje ostvarivalo se redovitim posjetima međunarodnim plinskim konferencijama, koje su se održavale svake tri godine u drugoj zemlji. Razne stručne poruke spomenutih konferencija proizišle su iz rada radnih komiteta, a te su poruke bile baza našega daljnjeg rada

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.