PL_13_04

Rezultati rada HSUP-a u proteklome mandatu (2009-2013) i smjernice za rad u sljedećemu mandatu (2013-2017)

UVJETI RADA I DJELOVANJA:

  • Plin je u energetskoj strategiji bio primjereno zastupljen, što je bilo dobra podloga za proširenje transportnog sustava u neplinoficiranom području RH.
  • Osim toga uočava se smanjenje razine priključenosti novih potrošača zbog recesije.
  • Plinofikacija neplinoficiranih dijelova RH, posebno priobalnog područja, opada zbog recesije

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.