PL_11_04

Svima nam je jasno da je vrijeme recesije (do kada će trajati nikome nije poznato) kako za ulagače u plinsku infrastrukturu, tako i za buduće korisnike plina, koji također trebaju pripremiti svoje instalacije za prihvat plina umjesto nekog drugog energenta. Ne puno manji, problem je i javnih natječaja za projektiranje, izvođenje raznih radova i nabavu potrebne plinske opreme. Ovaj se problem ponekad koristi za usporavanje cjelokupne procedure- radi eventualnih vlastitih interesa iii samo raščišćavanja ranijih problema s onima koji su dobili posao na odnosnom natječaju. Obično se koristi neki formalni propust iii nedostatak, ali šteta se nanosi cijelom projektu investicije: veliko kašnjenje izaziva povećanje troškova iii se potpuno odustaje od projekta.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.