vanjska stranica časopis Plin br 1 2018

Svijet se brzo mijenja. Već četrdesetak godina svjedoci smo ne samo naglih promjena već i njihova dodatnog ubrzavanja. Mijenjaju se gospodarstvo i njegova struktura. Odziv ljudi na te promjene nije jednoznačan. On je u rasponu od njihova neprihvaćanja do traženja putova uklapanja. Jedna od važnijih gospodarskih grana koja prolazi velike i brze promjene tijekom proteklih dvadeset godina jest energetika. Za nas u Hrvatskoj promjene su započele otvaranjem tržišta, slijedio je val privatizacija uoči i nakon 2000. godine, a nakon 2010. dolaze procesi pripreme i provedbe dekarbonizacije energije. Niskougljična strategija implementacija je tog procesa. U njemu je neizbježna uska suradnja elektroenergetskog i plinskog sustava i njihove infrastrukture. Energetsku prijenosnu infrastrukturu čine plinske, električne i toplinske mreže, naftovodi i produktovodi…

Ovaj broj je pod pokroviteljstvom INA-Industrija nafte, d.d.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.