PL-17_01

Plutajući LNG terminal uz obalu otoka Krka tema je o kojoj se gotovo svakodnevno govori, piše i vode polemike politike, struke i zainteresirane javnosti. Višegodišnja ideja danas ima praktično plebiscitarnu potporu lokalne i šire zajednice radi prilika koje LNG terminal može donijeti našoj zemlji s obzirom na geografsku pozicioniranost i kontekst novog europskoga dobavnog pravca opskrbe prirodnim plinom. Međutim, osim konvencionalne uloge LNG-a prava ekspanzija projekata i tehnologije događa se pri njegovoj uporabi u pomorskom i cestovnom prometu. Europska administracija pozicionira LNG kao dio energetske strategije do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu i daje mu snažnu potporu preko strateških dokumenata i regulatornog okvira u procesu dekarbonizacije transporta zbog njegove ekološke podobnosti uz održivi razvoj…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.