PL_16_01

Tijekom proteklog desetljeća u Europskoj se uniji provodila energetska strategija smanjenja potrošnje i promjene strukture potrošnje energije ili strategija „20-20-20“ do 2020. godine. U posljednjih nekoliko godina u EU-u se intenzivno radi na još radikalnijem pristupu, tj. na niskougljičnoj energetici kao temeljnoj odrednici gospodarskog razvoja, koja bi za nekoliko desetljeća trebala dovesti do energetike s vrlo niskim udjelom fosilnih goriva. Ekonomski odnosi na energetskim tržištima pogodovali su restrukturiranju energetike, jer su visoke cijene nafte i ostalih izvora energije opravdavale stvaranje fiskalnog okvira za promjenu strukture potrošnje promjenom relativnih cijena energenata.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.