PL_15_01

Otkriće parnog stroja i industrijska revolucija u protekla dva stoljeća intenzivirali su ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Tehnički i tehnološki razvoj, uz rast broja stanovnika, pokrenuli su kružni proces; sa svekolikim razvitkom rasla je potrošnja energije, stvarajući uvjete za novu i veću potrošnju. Na kraju 20. i početku 21. stoljeća učvršćuju se spoznaje o vezi između ispuštanja kiselih plinova u atmosferu i prijetećih klimatskih promjena. U prvom desetljeću ovog stoljeća, u općoj javnoj percepciji one postaju dovoljno uvjerljive pa se tomu prilagođava politika. Donose se odluke na razini država, slijedom njih i energetske strategije, kojima se uvode obnovljivi izvori energije (OIE), s rastom udjela u potrošnji u poznatim vremenskim obzorima i predviđenim, postupnim smanjivanjem udjela fosilne energije u potrošnji…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.