PL_14_01

Svake nas godine, ne baš malen broj incidenata, podsjeti na probleme u opskrbi energijom i vođenju energetskog sustava. U tom smislu znakovita su tri incidenta koja su se dogodila ove zime. Prvi se odnosi na sumnju potrošača na lošu kvalitetu isporučenog plina, drugi na pritužbe na visoke račune za grijanje, dok se treći odnosi na nepovoljne vremenske prilike i pojavu ledene kiše koja je prekinula isporuku električne energije potrošačima na području Gorskog kotara. K tomu se ne smije zaboraviti koliko su ovi događaji negativno odjeknuli putem medija i tako pojačali ionako negativan stav javnosti prema energetici u Hrvatskoj.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.