Knjižni blok.indd

Namjera gradnje novog bloka C na ugljen, u okviru termoelektrane Plomin, produkt je djelovanja i devijantnog ponašanja određenih pojedinaca koji stihijski siju rješenja iz rukava po samo njima znanim principima. Mnogobrojne rasprave, koje su se provlačile kroz medije i stručne tribine rezultirale su polarizacijom u mišljenju i stajalištu. Stručnjaci koji uglavnom podupiru odluku poli čara, u osiguranome medijskom prostoru, predstavljaju ugljen kao jedino spasonosno rješenje za nezavidnu situaciju u hrvatskoj elektroenergetici. Zadivljuje kako apsurd nikada ne jenjava. Njima su se kategorički usprotivili Istrani budući da se i dalje bore s mnogobrojnim negativnim posljedicama prouzročenim korištenjem ugljena…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.