PL_12_01

Većina velikih gradova diljem svijeta susreće se s problemom onečišćenja atmosfere zbog emisije stakleničkih plinova, za m s prekomjernim stvaranjem i neadekvatnim zbrinjavanjem komunalnog organskog otpada te s kontinuiranim rastom trošenja energije. Problemi su još veći ako znamo da se društvo i tehnološki razvoj i dalje u najvećoj mjeri oslanjaju na konvencionalne oblike energije (ugljen, naftu i prirodni plin), a to se smatra glavnim uzrokom globalnog zagrijavanja. Iako je, načelno, plin percipiran kao neobnovljiv energent, on može biti svrstan i u grupu obnovljivih izvora energije, zajedno s energijom vjetra, sunca i vode na način da se iz prikupljenoga komunalnog organskog otpada procesom anaerobne digestije proizvodi bioplin – plinoviti energent u kojem udio metana iznosi između 50-75%…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.