PL_11_01

Važnost projekta plinofikacije Hrvatske, uznapredovala izgradanja plinskog transportnog sustava te kašnjenje izgradnje distributivnih sustava dovoljni su razlozi da se potakne bolja i brža priprema plinofikacije objekata od općeg društvenog interesa na priobalnom području.

Važno je znati da koncesionar ne može na vrijeme i kvalitetno obaviti sve potrebne predradnje za efikasnu plinofikaciju bez pomoći lokalne zajednice, njezinih stočnih službi te raznih projektnih i konzultantskih ureda, radi pripreme projektne dokumentacije, izdavanja potrebnih dozvola i ostalog.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.