Vanjska stranica casopis Plin br 2 2018

Energetika je tijekom proteklih nekoliko godina nedvojbeno postala jednim od ključnih ekonomskih i strateško-političkih izazova suvremenoga gospodarstva. Prihvaćanjem Pariškog sporazuma o klimi 2015. godine i njegovim stupanjem na snagu 2016. izgledalo je da globalna aktivnost na promjeni glavnog smjera razvitka energetike nema alternative i da je era fosilnih izvora energije na zalazu. Međutim, dileme oko stvarnih napora i financijskih ulaganja u tu veliku promjenu aktualizirale su temeljnu ekonomsku nedoumicu. Fosilni izvori energije i dalje su konkurentniji od obnovljivih izvora, a međunarodna konkurentnost gradi se, dakako, na nižim troškovima robe i usluga. Azijske zemlje u razvoju nastavile su voditi politiku izgradnje vlastite konkurentnosti na jeftinijim, a ekološki pogubnim izvorima energije, uza sve glasniju marketinšku kampanju za promjenu energetskog miksa. Sjedinjene Američke Države pod novom su administracijom de facto napustile orijentaciju iz Pariškog sporazuma o klimi na valu proizvodnog buma nafte i plina iz nekonvencionalnih nalazišta, stječući tako energetsku nezavisnost i svjetski vodeći položaj u proizvodnji ugljikovodika…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.