PL_16_02

Svijet se ubrzano mijenja. Možda nismo uvijek zadovoljni brzinom promjena u Hrvatskoj, posebno u realnom sektoru, a struka koja prva uočava te promjene iz mnogih stranih i domaćih izlaganja i ove je godine pokazala visoku koherentnost u sagledavanju izazova i rješenja s onima u globaliziranom okružju. Jedno od tih pitanja jest proces dekarbonizacije energije. Na XXXI. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu (održanom od 4. do 6. svibnja 2016. u Opatiji) bilo je prezentirano više izlaganja koja se odnose na tu okvirnu temu, ali i onih koja pokazuju novu svijest u projektima u kojima se vodi računa o potrebi smanjenja onečišćenja atmosfere…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.