PL_15_02

Ovogodišnja Plinska konferencija u Opatiji obilovala je vrlo zanimljivim i korisnim informacijama koje, osim što su zorno odrazile postojeće stanje plinskoga gospodarstva u Hrvatskoj, upozorile su i na budući smjer razvoja energetike na europskom području. Niz vrlo atraktivnih predavanja obuhvatio je sva ključna područja i obradio problematiku cjelokupnoga plinskog lanca, od proizvodnje do krajnje isporuke. Također je bilo riječi o pouzdanosti opskrbe, problemima koje sa sobom nosi liberalizacija tržišta, primjeni inteligentnih tehničkih rješenja i informatičkih programa, ali i zajedničkoj primjeni plina i obnovljivih izvora energije te o još mnogo čemu…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.