PL_14_02

Danas, nakon ruske aneksije Krima nadvila se prijetnja miru, širi se strah za sigurnost energetske opskrbe u Europi. Strah je fokusiran na opskrbu plinom unatoč diversificiranom portfelju. No, nije ugrožena samo opskrba plinom. Eventualni prestanak opskrbe plinom mogao bi se proširiti u kaotično traženje izlaza u prelasku na druge energente. Prirodnog plina ima u podzemnim skladištima u većini europskih država, kao što postoje i zalihe nafte i derivata u strateškim zalihama. No, je li premoštenje zalihama iz skladišta tijekom nekoliko mjeseci dovoljno za uspostavu uredne opskrbe? Za dobavu plina u ukapljenom stanju preko UPP terminala treba imati plina i vremena.

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.