PL_12_02

Prirodni je plin već prepoznat kao najprihvatljiviji konvencionalni oblik energije. Izuzetno je pogodan za primjenu u različite svrhe, ekonomski povoljan i ekološki najprihvatljiviji energent te raspoloživ za dug energetski period. To sve potkrepljuje činjenicu da je zlatno doba plina u svijetu već nastupilo. Iako po potrošnji u svijetu prirodni plin danas zauzima treće mjesto, iza nafte i ugljena, s udjelom u ukupnim potrebama energije od 25%, njegova potrošnja svakim danom sve više raste te se očekuje da će do 2030. godine preuzeti drugo mjesto s udjelom od 30%…

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.