PL_11_02

Ovaj put kao urednik dat ću nekoliko bitnih odgovora na vrlo važne postavke o hrvatskoj energetici.

  1. Još je uvijek veći utjecaj socijalne nego tržne politike na cijene plina, električne i toplinske energije u RH. Postavljaju se pitanja: kada će tome biti kraj (možda do ulaska Hrvatske u EU) i koliko smo tim na- činom gospodarenja izgubili? U svakom slučaju, odgovor bi trebale dati političke strukture, ali i oni stručnjaci koji su takvo stanje podržavali.
  2. Energetskim, pa i gospodarskim, razvojem ne upravlja cjelokupni znanstvenostručni potencijal zemlje, već institucije ili lobističke grupe kroz razne političke stranke ili pojedince.
  3. ..

Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Časopis izdaje Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina a izlazi četiri puta godišnje u nakladi od 2.000  primjeraka i distribuira se besplatno svim članovima Udruge i suradnicima iz plinskog i energetskog biznisa u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj.

Ukoliko želite primati besplatne primjerke časopisa PLIN postanite članom Udruge. Više informacija na pričitajte na stranicama članstvaViše informacija o mogućnostima objave oglasa ili sponzoriranog članka pročitajte na sljedećoj stranici PLIN.

Stručne radove za eventualnu objavu u časopisu PLIN možete poslati uredništvu na adresu e-pošte: hsup@hsup.hr.