Izdavaštvo

Djelatnosti Hrvatske stručne udruge za plin jesu donošenje i uvođenje u praksu općepriznatih pravila struke, izrada i promicanje tehničke regulative, usklađivanje s propisima EU-a te posebno briga za sigurnost pri uporabi plina.
Posebno važno područje rada jest organizacija izrade raznih stručnih pravilnika, smjernica, brošura, normi, uputa za rad, priručnika, certifikata te drugih tehničkih dokumenata, nužnih u suvremenome plinskom gospodarstvu.
Osim brojnih tehničkih pravilnika i brošura Hrvatska stručna udruga za plin već 17 godina izdaje znanstveno-stručni časopis PLIN, specijaliziran za plinsko gospodarstvo i energetiku.

Sva izdanja