Hrvatska stručna udruga za plin

Hrvatska stručna udruga za plin osnovana je 1993. godine u Zagrebu, sa ciljem poticanja razvoja plinske djelatnosti s tehničkog i znanstvenog gledišta, sigurnosti i zaštite okoliša, podizanja nivoa znanja i obrazovanja, razmjene iskustava i informacija od interesa za plinsko gospodarstvo u cjelini, Udrugu ili pojedine članove. Hrvatska stručna udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Udruga se kroz različite oblike organiziranja bavi unapređenjem raznih disciplina plinske struke iz područja:

 • istraživanja i proizvodnje prirodnog plina i drugih plinova za loženje
 • dobave, opsrkbe i potrošnje plina
 • tehnike i tehnologije transporta i skladištenja plina
 • tehnike i tehnologije distribucije i opskrbe plinom
 • energetske i neenergetske primjene plina
 • racionalne potrošnje i štednje
 • propisa i pravilnika struke
 • proizvodnje opreme u Republici Hrvatskoj
 • zaštite na radu i zaštite okoliša te tehnike sigurnosti u primjeni
 • projektiranja i izvođenja plinskih postrojenja, uređaja i instalacija
 • ekonomike i poslovne problematike
 • obrazovanja stručnjaka za plinsko gospodarstvo i energetiku
 • certificiranja rukovodnog i operativnog osoblja, prema iskustvima i praksi u EU-u
 • sudjelovanja u izradi studijskih materijala i energetske strategije Republike Hrvatske
 • drugih tema važnih za struku, članove i društvo

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva. Djelatnosti Udruge jesu donošenje i uvođenje u praksu općepriznatih pravila struke, izrada i promicanje tehničke regulative, usklađivanje s propisima EU-a te posebno briga za sigurnost pri uporabi plina. Posebno važno područje rada jest organizacija izrade raznih stručnih pravilnika, smjernica, brošura, uputa za rad, priručnika, certifikata te drugih tehničkih dokumenata, nužnih u suvremenome plinskom gospodarstvu.
Na temelju propisanih uvjeta Udruga izdaje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova iz područja plinske djelatnosti, provjera znanja i osposobljenost djelatnika te izdaje odgovarajuća uvjerenja s valjanošću na cijelom području RH, a u skladu s propisima.
Radi međunarodne afirmacije Udruga je članica Međunarodne plinske unije (International Gas Union), svjetske neprofitne organizacije registrirane u Veveyu u Švicarskoj, koja okuplja više od 150 članica iz 90 zemalja svijeta. Izdavanjem stručnog časopisa PLIN te organizacijom stručnih skupova Udruga prenosi najnovija dostignuća svjetskog plinskog gospodarstva članovima i stručnoj javnosti.

Upravna i izvršna tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik i dopredsjednici
 • Upravni odbor
 • Časni sud
 • Tajništvo

PREDSJEDNIK:

doc. dr.sc. Dalibor Pudić, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

DOPREDSJEDNICI:

 1. mr. sc. Davor Matić, Energetska akademija d.o.o., Zagreb
 2. Srećko Ezgeta, Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Bjelovar
 3. Anita Dubravica Baričević, Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb
 4. Laslo Farkaš Višontai, INA d.o.o., Zagreb
 5. Nenad Hranilović, Međimurje-plin d.o.o., Čakovec

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 1. Damir Škugor, INA d.d., Zagreb
 2. Bruno Ernečić, Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
 3. Antonija Glavaš, Prvo plinarsko društvo d.o.o. – Energia Naturalis, Zagreb
 4. Ivana Marković, Plinacro d.o.o., Zagreb
 5. Davor Horvat, Termoplin d.o.o., Varaždin
 6. Vesna Varga, Međimurje-plin d.o.o., Čakovec
 7. Vlado Mandić, EVN Croatia plin d.o.o., Zagreb
 8. Nataša Vujec, Crodux plin d.o.o., Zagreb
 9. Josip Dičak, Drnišplast d.d., Drniš
 10. Zoran Novaković, Eko fluid d.o.o., Zagreb
 11. Marko Jakobović, Tening d.o.o., Zagreb
 12. mr. sc. Luka Čarapović, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
 13. Andreja Ana Lopac, LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb

ČASNI SUD:

 1. Danijela Duž, Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb
 2. Darinka Madjar, Međimurje-plin d.o.o, Čakovec
 3. Josip Furmeg, Radnik Plin d.o.o., Križevci