Hrvatska stručna udruga za plin

Hrvatska stručna udruga za plin osnovana je 1993. godine u Zagrebu, sa ciljem poticanja razvoja plinske djelatnosti s tehničkog i znanstvenog gledišta, sigurnosti i zaštite okoliša, podizanja nivoa znanja i obrazovanja, razmjene iskustava i informacija od interesa za plinsko gospodarstvo u cjelini, Udrugu ili pojedine članove. Hrvatska stručna udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Udruga se kroz različite oblike organiziranja bavi unapređenjem raznih disciplina plinske struke iz područja:

 • istraživanja i proizvodnje prirodnog plina i drugih plinova za loženje
 • dobave, opsrkbe i potrošnje plina
 • tehnike i tehnologije transporta i skladištenja plina
 • tehnike i tehnologije distribucije i opskrbe plinom
 • energetske i neenergetske primjene plina
 • racionalne potrošnje i štednje
 • propisa i pravilnika struke
 • proizvodnje opreme u Republici Hrvatskoj
 • zaštite na radu i zaštite okoliša te tehnike sigurnosti u primjeni
 • projektiranja i izvođenja plinskih postrojenja, uređaja i instalacija
 • ekonomike i poslovne problematike
 • obrazovanja stručnjaka za plinsko gospodarstvo i energetiku
 • certificiranja rukovodnog i operativnog osoblja, prema iskustvima i praksi u EU-u
 • sudjelovanja u izradi studijskih materijala i energetske strategije Republike Hrvatske
 • drugih tema važnih za struku, članove i društvo

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva. Djelatnosti Udruge jesu donošenje i uvođenje u praksu općepriznatih pravila struke, izrada i promicanje tehničke regulative, usklađivanje s propisima EU-a te posebno briga za sigurnost pri uporabi plina. Posebno važno područje rada jest organizacija izrade raznih stručnih pravilnika, smjernica, brošura, uputa za rad, priručnika, certifikata te drugih tehničkih dokumenata, nužnih u suvremenome plinskom gospodarstvu.
Na temelju propisanih uvjeta Udruga izdaje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova iz područja plinske djelatnosti, provjera znanja i osposobljenost djelatnika te izdaje odgovarajuća uvjerenja s valjanošću na cijelom području RH, a u skladu s propisima.
Radi međunarodne afirmacije Udruga je članica Međunarodne plinske unije (International Gas Union), svjetske neprofitne organizacije registrirane u Veveyu u Švicarskoj, koja okuplja više od 150 članica iz 90 zemalja svijeta. Izdavanjem stručnog časopisa PLIN te organizacijom stručnih skupova Udruga prenosi najnovija dostignuća svjetskog plinskog gospodarstva članovima i stručnoj javnosti.

Upravna i izvršna tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik i dopredsjednici
 • Upravni odbor
 • Časni sud
 • Tajništvo

PREDSJEDNIK:

izv. prof. dr. sc. Dalibor Pudić, dipl. ing., Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb

DOPREDSJEDNICI:

 • Antonija Glavaš, PPD d.o.o., Vukovar
 • Marin Zovko, INA d.d., Zagreb
 • Daria Krstičević, Plinacro d.o.o., Zagreb
 • Srećko Ezgeta, Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Bjelovar
 • Fikret Nasić, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 • Darko Markovinović, PSP d.o.o., Zagreb
 • Marko Blažević, HEP- Trgovina d.o.o., Zagreb
 • Dalibor Bukvić, Brod Plin d.o.o., Slavonski Brod
 • Nevenka Grbac, Termoplin d.d., Varaždin
 • Dean Kocijančić, Plinara Pula d.o.o., Pula
 • Vlado Mandić, EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 • Miroslav Perić, INA d.d., Zagreb
 • Ivan Fugaš, LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Josip Dičak, Drnišplast d.d., Drniš
 • Mladen Novaković, Tehnokom d.o.o., Zagreb
 • Ivan Daidžić, Monting d.o.o., Zagreb
 • Jakov Bakić, Inženjering za energetiku i plin d.o.o., Zadar
 • Davor Matić, Energetska akademija d.o.o., Zagreb

ČASNI SUD:

 • Danijela Duž, Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb
 • Darinka Madjar, Međimurje-plin d.o.o, Čakovec
 • Darko Pavlović, Plinacro d.o.o., Zagreb