EU projekt

Naziv projekta – Poboljšanje  konkurentnosti poduzeća CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o. uvođenjem ERP sustava

Kratki opis projekta – Dana 10.08.2020., poduzeće CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Poboljšanje  konkurentnosti poduzeća CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o. uvođenjem ERP sustava“, Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.19.0832. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta nabaviti će se suvremeni ERP sustav, te nužna računalna oprema koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća te na jednom mjestu objedinjuje sve procese vezane uz određeni do poslovanja. Također će se nabaviti mobilna aplikacija za lakšu provedbu konferencija. Provedbom projekta unaprijedi će se 9 poslovnih procesa, te povećati prihode poduzeća za minimalno 12%.

Cilj projekta je ojačati tržišnu poziciju i povećati konkurentnost društva.

Očekivani rezultati projekta

Provedbom aktivnosti projekta i sinergijskim utjecajem na unaprjeđenje poslovnih procesa dovesti će se do slijedećih rezultata:

  • unaprijeđenje 9 poslovnih procesa
  • povećanjem prihoda od prodaje za 12%

Ukupna vrijednost projekta – 516.187,50 kn
Prihvatljivi troškovi – 382.950,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 248.917,50 kn
Razdoblje provedbe projekta – 01.11.2020. – 01.11.2021.
Kontakt osoba za više informacija – izv. prof. dr. sc. Dalibor Pudić,
email: dalibor.pudic@hsup.hr, tel.: +385 1 618 9592

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o.