PR_600_2

Rezultati razvoja i unapređenja tehnologije i postupaka, primjene novih materijala i proizvoda te njihova spajanja i zaštite, donošenja novih zakona i propisa u cilju povećanja sigurnosti i trajnosti u korištenju plina, posebice u širokoj potrošnji doveli su do relativne zastarjelosti postojećeg izdanja Pravilnika HSUP–P 600 iz 2002. Budući da su mnoge odredbe u dosadašnjem Pravilniku zbog razvoja novih uređaja, proširene primjene plina, uvođenja novih materijala i načina polaganja plinskih instalacija doživjele temeljite izmjene, osobito u pogledu povećanja sigurnosti pri njihovu postavljanju i korištenju, dovodu zraka za izgaranje i odvodu plinova izgaranja u slobodnu atmosferu iznad krova, nametnula se potreba da se postojeći važeći Pravilnik zamijeni novim Tehničkim pravilima HSUP–P 600, 2. izdanje, koji je mnogo detaljniji i daje rješenja za mnoge sporne slučajeve posebno kod postavljanja plinskih naprava, oko kojih su se dosad vodile opsežne stručne rasprave, ali i sudski postupci.