PR_601.111_2

Ovaj Pravilnik (II. izdanje), je izrađen i dopunjen po Radnoj grupi za tehničku i strukovnu regulativu Hrvatske stručne udruge za plin, uz suradnju Sektora za inspekcijske poslove-Inspekcija zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP).

Svrha ovog Pravilnika je provedba zakonskih obveza, koje proizlaze iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 108/95 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 56/2010.

Pravilnik je dio strukovno-tehničke regulative HSUP-a, koja se preporuča za primjenu kod ispitivanja plinskih instalacija na nepropusnost. Po ishođenju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova RH, Pravilnik postaje dio obveznih propisa, važećih na teritoriju Republike Hrvatske.

U slučaju da ovaj Pravilnik iz objektivnih razloga nije u predloženom obliku primjenjiv kod pojedinog operatora distribucijskog sustava, isti je, sukladno čl.9. st. (8) ZoZTIP, dužan izraditi svoj prijedlog pravilnika, te za njega zatražiti suglasnost MUP-a Republike Hrvatske.