(Microsoft Word - Priru350nik-nabava 3.doc)

Nakon donošenja Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111: 2000. godine stvoreni su uvjeti za reguliranje te djelatnosti (s obzirom na njezinu važnost za sigurnost i pouzdanost uporabe plina) putem provjere i ispitivanja plinskih instalacija. Tome je pridonijela i naglašena definicija pojma „plinske instalacije“, koja je obuhvatila sve aspekte i faze u korištenju plina: od dovođenja u objekt – kuću, preko uporabe plinskih naprava i ložišta, dovođenja dovoljnih količina zraka za izgaranje pa sve do odvođenja plinova izgaranja – dimnih plinova u slobodnu atmosferu. Stoga je i naglasak Priručnika stavljen na ispravnost plinskih instalacija, pravilno postavljanje i uporabu plinskih naprava i ložišta, moguće načine dovođenja zraka za izgaranje, a posebno na odvođenje plinova izgaranja na način da se smanji zagađenje zraka (atmosfere), spriječe nesreće zbog trovanja, a posebno da se onemoguće postupci samozvanih „stručnjaka“ koji protivno svim propisima i pravilima ugrađuju plinske naprave na opasan i neprihvatljiv način, ne mareći pritom što time dovode u opasnost ne samo korisnike plina već i one koji plin ne koriste.

 

Priručnik nije udžbenik za početnike i stoga se u njemu ne objašnjavaju osnovni pojmoti tipa „tlak“, „podtlak“, „predtlak“, „razlika tlaka“, „volumen“, „gustoća“ i sl. , jer je Pravilnikom određeno koje kvalifikacije, školsku spremu i radno iskustvo treba imati kandidat koji želi polagati stručni ispit za ispitivača plinskih instalacija. Kako je potrebno najmanje srednja školska sprema i petogodišnje radno iskustvo na poslovima izrade i održavanja plinskih instalacija, ta bi osoba svakako trebala imati dovoljno predznanja o svim osnovama i pojmovima te imati iskustva u ocjeni ispravnosti plinske instalacije.

 

U Priručniku je, osim na sigurnost, naglasak stavljen i na ostale postupke koji čine bitan dio sigurnsoti, a koji su stoga detaljno opisani – postupci ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti, stavljanje u rad (puštanja u pogon), rad pod plinom, postupanje u slučaju nekontroliranog izlaženja plina, održavanje i dr. – tako da ovaj materijal u slučaju neke dvojbe služi kao stvarni priručnik  i savjetnik na terenu ispitivačima plinskih instalacija.