1938. – 2023.

U Zagrebu je 19. prosinca 2023. godine umro prof. dr. sc. Miljenko Šunić, dipl. ing. Rođen je 1938. godine u Rodaljicama kod Benkovca. Diplomirao je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu 1967. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu interdisciplinarni poslijediplomski studij „Tehnika i ekonomika automatizacije“ 1980. godine. Doktorirao je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu s temom „Doprinos optimiranju energetske djelotvornosti distribucijskoga plinskog sustava“ 1990. godine.

1967. godine zapošljava se u Gradskoj plinari Zagreb gdje provodi cijeli radni vijek kao tehnički direktor. Dodatno radno vrijeme provodi kao predavač na dodiplomskom studiju RGN fakulteta te kao predavač na poslijediplomskom studiju RGN fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1997. godine do 2017. godine obavljao je funkciju predsjednika Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), nakon čega je nastavio djelovati kao počasni predsjednik HSUP-a.

Prof. dr. sc. Miljenko Šunić bio je vrlo istaknuti član znanstveno-stručne zajednice. Objavio je više od 124 znanstvena i stručna rada u zemlji i inozemstvu, sudjelovao je u brojnim znanstvenim projektima u području energetike, plina i plinske tehnike. Održao je više zapaženih predavanja na svjetskim plinskim i energetskim kongresima te kao pozvani profesor na raznim sveučilištima u Europi. Bio je glavni urednik prvoga jugoslavenskog časopisa „Gas“, glavni urednik znanstveno-stručnog časopisa „Plin“, autor i koautor 9 stručnih knjiga, jedne skripte te brojnih brošura i monografija iz područja plina i plinske tehnike. Neke od tih knjiga prevedene su na strane jezike.

Prof. dr. sc. Miljenko Šunić bio je aktivan član Savjeta Međunarodne plinske unije (IGU Council), Komiteta za distribuciju plina i Komiteta za primjenu plina IGU-a. Bio je član Znanstvenog savjeta za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prof. dr. sc. Miljenko Šunić je punih 20 godina uspješno vodio Hrvatsku stručnu udrugu za plin, a 32 godine bio je voditelj Organizacijskog odbora Međunarodnih znanstveno-stručnih susreta stručnjaka za plin u Opatiji – najuspješnije međunarodne plinske konferencije i izložbe na području Republike Hrvatske i regije. Aktivno je sudjelovao i doprinosio na mnogobrojnim okruglim stolovima, tribinama i savjetovanjima u cilju razvoja energetike i popularizacije plina kao vrijednog energenta.

Dugogodišnji rad prof. dr. sc. Miljenka Šunića na mjestu tehničkog direktora Gradske plinare Zagreb predstavlja primjer predanog rada posvećenog promociji plinske struke, uvođenju novih tehnologija pri uporabi plina i kontinuiranoj edukaciji novozaposlenih stručnih kadrova. Bio je idejni začetnik i koordinator prvoga hrvatskog sustava za daljinski nadzor i upravljanje transportom plina. Bio je konzultant za izgradnju sustava za daljinski nadzor i upravljanje transportom plina u Sarajevu i Beogradu. Bio je idejni voditelj i začetnik primjene prvih postrojenja za hlađenje plinom, kogeneracijskih postrojenja te uporabe stlačenoga prirodnog plina za pogon automobila.

Prof. dr. sc. Miljenko Šunić primio je za svoja iznimna postignuća značajna priznanja: državnu nagradu „Nikola Tesla“ za značajnu znanstvenu djelatnost u oblasti tehničkih znanosti, posebno u području plina i plinske tehnike 1992. godine, godišnju nagradu Zaklade „Hrvoje Požar“ za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike 1999. godine. Hrvatska stručna udruga za plin dodijelila mu je 2019. godine priznanje za životno djelo zbog iznimnih doprinosa razvoju plinskoga gospodarstva, struke, znanosti i obrazovanja u plinskoj struci.

Prof. dr. sc. Miljenko Šunić je svojim sveukupnim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom plinskom gospodarstvu i energetici. Svojim djelovanjem, znanjem i velikom energijom bio je uzor generacijama plinskih stručnjaka i studenata. Ostat će trajno zapamćen kao osoba koja je nesebično prenosila svoje veliko znanje, savjetovala i pružala podršku i pomoć.

Hrvatska stručna udruga za plin