Technical rules and manuals

10 November 2016

Ordinance on the conditions for the procedure to test gas installations for leakages and correct operation

Ovaj Pravilnik (II. izdanje), je izrađen i dopunjen po Radnoj grupi za tehničku i strukovnu regulativu Hrvatske stručne udruge za plin, uz suradnju Sektora za inspekcijske poslove-Inspekcija zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP). Svrha ovog Pravilnika je provedba zakonskih obveza, koje proizlaze iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 108/95...

09 November 2016

Manual for sitting for the professional exam and acquiring powers to testing gas installations for leakages

Nakon donošenja Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111: 2000. godine stvoreni su uvjeti za reguliranje te djelatnosti (s obzirom na njezinu važnost za sigurnost i pouzdanost uporabe plina) putem provjere i ispitivanja plinskih instalacija. Tome je pridonijela i naglašena definicija pojma „plinske instalacije“, koja je obuhvatila sve aspekte i...

10 October 2016

Technical rules for regulating gas pressure at up to 5 bars for use in distribution systems, businesses and industry

Stručno iskustvo kao i pravila struke koja obrađuju ovo područje ukazuju na to da se propisi za regulacijske uređaje kojima se plinom opskrbljuju kućanstva znatno razlikuju od propisa za postrojenja za regulaciju tlaka u distribucijskoj mreži, tj. za opskrbu obrta i industrije procesnim plinom. Stoga je i unutar regulative HSUP-a napravljena odgovarajuća...

09 October 2016

Technical rules for regulating gas pressure up to 5 bars for suppling residential, commercial and public facilities

Stručno iskustvo kao i pravila struke koja obrađuju ovo područje, ukazuju da se propisi o regulaciji tlaka plina za potrebe za domaćinstva i sl. uvelike razlikuju od propisa regulacijskih uređaja odnosno postrojenja za regulaciju tlaka u distributivnoj mreži, tj. za opskrbu obrta i industrije procesnim plinom. Stoga je i unutar regulative HSUP-a...

11 August 2016

Technical rules for odorization of gas

Između mnogih zadataka kojima se HSUP, prema svojem programu rada bavi, nesumnjivo se kao značajniji nalaze izrada tehničke regulative, stručnih pravila, smjernica i uputa. Ovaj Pravilnik je još jedan iz serije s oznakom HSUP-P-601, a odnosi se na odorizaciju plina, kao jednu od osnovnih tehnoloških operacija u distribuciji plina i nezaobilazan uvjet tehničke...

11 August 2016

Technical rules for designing, construction, running and maintaining gas facilities for the production of energy

Uz brigu za povećanje broja korisnika plina i nove  primjene plina, povećanje sigurnosti uporabe plina kao energenta jedna je od osnovnih zadaća Hrvatske stručne udruge za plin. Značajan segment te zadaće je i izrada Tehničkih pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja ukupnog instaliranog toplinskog učina većeg od 50 kW. Sadašnji...