Članstvo

Hrvatska stručna udruga za plin samostalna je nepolitička organizacija koja djeluje u skladu s Zakonom o udrugama. Udrugu čine njezini članovi: od znanstvenika, preko stručnjaka i poslovnih ljudi aktivnih u plinskoj djelatnosti, do drugih zainteresiranih pojedinaca koji svojim aktivnostima daju doprinos ugledu Udruge, njezinoj afirmaciji i afirmaciji struke općenito. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Udruga prihvaća i učlanjenje pravnih osoba: znanstvenih i obrazovnih ustanova, instituta, strukovnih društava i trgovačkih društava (svih oblika vlasništva), koja se bave bilo kojom djelatnošću iz podučja proizvodnje prirodnog i/ili drugih loživih plinova (plinovitih energenata), njihovim oplemenjivanjem i preradom, transportom i skladištenjem, distribucijom, opskrbom i primjenom, uključujući djelatnosti projektiranja, izvođenja instalacija, proizvodnje opreme, održavanja, inženjeringa, konzaltinga, marketinga, trgovine te svih ostalih tvrtke koje nalaze interes u promicanju i razvitku plinskog i energetskoga gospodarstva.

Pravne osobe učlanjuju se u Udrugu u svojstvu člana pokrovitelja ili podupiratelja. Pravne osobe sudjeluju u radu Udruge preko svog ovlaštenog predstavnika (zastupnika).

Strane tvrtke (strane pravne osobe), koje poslovno djeluju ili imaju namjeru djelovati u Republici Hrvatskoj, mogu također postati članom Udruge.

Članovi Udruge mogu biti pokrovitelji ili podupiratelji, te počasni.

Članom pokroviteljem, odnosno podupirateljem, može postati trgovačko društvo  plinske djelatnosti, znanstvena ili obrazovna ustanova, te strukovna organizacija ili druga pravna osoba, koja nalazi svoj interes u programu Udruge, te aktivnom sudjelovanju u njenom radu. Aktivno sudjelovanje u radu Udruge pokrovitelji i podupiratelji ostvaruju preko svojih stalnih predstavnika (zastupnika).
Status članova pokrovitelja, odnosno podupiratelja, regulira se posebnim pravilnikom, koji na prijedlog predsjednika donosi Upravni odbor.
Počasni članovi su pravne ili fizičke osobe, kojima Udruga dodjeljuje takav status zbog izuzetnih rezultata u promicanju i ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge odnosno zasluga za Udrugu ili struku. O imenovanju počasnih članova odlučuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članovi pokrovitelji odnosno podupiratelje imaju pravo i obvezu:

 • raditi na podizanju i očuvanju ugleda Udruge
 • kao svoje opunomoćenike, u radna tijela Udruge imenovati eminentne i kompetentne stručnjake,
 • pokrovitelji imaju pravo birati i biti birani u upravna tijela Udruge
 • podupiratelji nemaju pravo biti birani u upravna tijela Udruge ali imaju pravo zastupati svoja prava u radu Skupštine Udruge
 • poštivati Statut i druge akte Udruge
 • pomagati aktivnosti Udruge i s njom surađivati
 • koristiti usluge koje im Udruga može pružiti
 • kroz Udrugu rješavati zajedničke probleme struke nastale iz djelovanja zakonodavne izvršne vlasti (npr. cijene, propisi is l.), rješavati sporove s drugim članovima (arbitraža i sl.) i dr.
 • redovito i pravovremeno uplaćivati članarinu i podmirivati druge financijske obveze prema Udruzi.

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

 • istupanjem po vlastitoj želji,
 • isključenjem zbog nepoštivanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera),

Odluku o prestanku članstva, temeljem disciplinske mjere, donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Žalba na odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Odluku o isključenju iz Udruge zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor. Na ovu odluku nema prava žalbe.

 • Podaci korisnika

Osobne podatke kontakt osoba i članova uprave naših članova pravnih osoba obrađujemo kako bismo obradili zahtjev za učlanjenje te kako bismo naše članove obavijestili o našim aktivnostima.

Nakon učlanjenja Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o., kao zajednički voditelji obrade, temeljem legitimnog interesa, obrađuju osobne podatke (e-mail, broj telefona, adresa) kako bi pružili informacije o svojim nadolazećim aktivnostima, poslali ponude za aktivno sudjelovanje na događanjima, uključujući i povezane marketinške materijale, a sve sukladno našim Pravilima privatnosti.

Imate se pravo usprotiviti obradi podataka u marketinške svrhe, u kojem slučaju postoji mogućnost da Vam nećemo moći dostaviti određene materijale iz područja energetike i plina te budućim događanjima, s obzirom na to da oni mogu sadržavati i marketinške materijale. U slučaju pitanja, možete nas kontaktirati putem online obrasca ili telefonom na 01/6189-590/592/593.

Redovitim članom može biti svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske, koji podnese pismeni zahtjev za učlanjenje, koji se pridržava Statuta i ostalih akata Udruge, ispunjava preuzete obveze te redovito plaća članarinu. Članarinu određuje Upravni odbor, na temelju financijskog proračuna za određeno razdoblje i programa rada.

Članovi Udruge mogu biti redoviti ili počasni. Počasni članovi su pravne ili fizičke osobe, kojima Udruga dodjeljuje takav status zbog izuzetnih rezultata u promicanju i ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge odnosno zasluga za Udrugu ili struku. O imenovanju počasnih članova odlučuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Redoviti članovi Udruge imaju prava i obveze:

 • raditi na podizanju i čuvanju ugleda Udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • izvršavati preuzete obveze,
 • poštivati Statut i druge akte Udruge,
 • birati u upravna tijela Udruge,
 • uz ispunjavanje određenih stručnih uvjeta, predstavljati Udrugu u nacionalnim i međunarodnim  stručnim organizacijama,
 • redovito plaćati članarinu

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

 • istupanjem po vlastitoj želji,
 • isključenjem zbog nepoštivanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera),

Odluku o prestanku članstva, temeljem disciplinske mjere, donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Žalba na odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Odluku o isključenju iz Udruge zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor. Na ovu odluku nema prava žalbe.

Prijava za učlanjenje fizičkih osoba

Članarina za tekuću godinu iznosi 13.27 € (100 kuna)
 • Podaci korisnika

 • Podaci o zaposlenju

 • Ispunjavanjem ove prijavnice dajem svoju suglasnost da postanem punopravni član udruge HSUP

Osobne podatke obrađujemo kako bismo obradili Vaš zahtjev za učlanjenje te radi vođenja popisa članova sukladno Zakonu o udrugama i našem Statutu (ime, prezime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja, kategorija članstva, datum prestanka članstva).

Nakon što postanete član, Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o., kao zajednički voditelji obrade, temeljem legitimnog interesa obrađuju Vaše osobne podatke (e-mail, broj telefona, adresa) kako bi Vam pružili informacije o svojim nadolazećim aktivnostima, poslali ponude za aktivno sudjelovanje na događanjima te druge slične informacije, uključujući i povezane marketinške materijale, a sve sukladno našim Pravilima privatnosti.

Imate se pravo usprotiviti obradi Vaših podataka u marketinške svrhe, u kojem slučaju postoji mogućnost da Vam nećemo moći dostaviti određene materijale iz područja energetike i plina te budućim događanjima, s obzirom na to da oni mogu sadržavati i marketinške materijale. U slučaju pitanja, možete nas kontaktirati putem online obrasca ili telefonom na 01/6189-590/592/593.